De woensdagavond kent twee groepen die ieder op hun eigen wijze fietsen.
 • De A-groep kent een aantal routes die door een vaste groep leden wordt vormgegeven. Dit onder verantwoordelijkheid van de woensdagavondcoördinater.
  Zo kennen we het rondje Needseberg, Holterberg, Varsselring, Groenlo enz. Per ronde wordt een aantal trainingsvormen aangeboden. Naast de groepstraining is er ruimte voor individuele training, afhankelijk van conditie en motivatie.
 • De B-groep rijdt routes achter voorrijders. Per avond geeft iemand de route aan. Het tempo is gelijkmatiger en er worden minder trainingsonderdelen uitgevoerd. De lengte van de routes varieert afhankelijk van het weer en de lengte van avond.
A-GROEP
Doelstelling voor de woensdagavond:
 • Voor zoveel mogelijk leden van de Paaschberg georganiseerd fietsen aanbieden inclusief trainingsactiviteiten. Indien mogelijk onder leiding van een trainer/begeleider.
 • De verrichtingen aanpassen aan de mogelijkheden van het individu.
 • Bereiken van de doelgroep: Geoefende fietsers die gewend zijn aan sportief fietsen in groepsverband.
 • Het wedstrijdelement mag meespelen, maar is geen hoofddoelstelling.
 • Samen uit samen thuis, de veiligheid moet gewaarborgd zijn.

Opzet:

 • Samenkomst: 18.30/ 19.00 uur: bij het zwembad De Beemd.
 • Duur:afhankelijk van de tijd van het jaar ongeveer twee uur.
 • Einde: ruim voor zonsondergang i.v.m. de veiligheid.

Coördinatie:
 • Gerard Weernink en Joost Troost
Acties voor de coördinatoren:
 • Bewaken dat de publicatie richting de leden voldoende is
 • Zorgen voor een adequate organisatie.
 • De mede organisatoren betrekken bij de opzet en de uitwerking
 • zorgen voor een verslag in Ut Krantje
 • Afstemming met het bestuur via overleg met mede organisatoren.
 • Verzorgen van adequate leiding bij de trainingsavonden.

Uitvoering
: De organisatoren zijn onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Paaschberg vrij in de uitvoering van de activiteit, mits deze past binnen de door het bestuur gestelde richtlijnen.
Afspraken voor de deelnemers:
 • Verantwoordelijk voelen voor de groep, i.v.m. rijden in clubverband.
 • Helm en clubkleding verplicht.
 • Verkeersregels in acht nemen.
 • Houden aan de richtlijnen/ aanwijzingen gesteld door de trainer of de aangewezen leider. Dit is zowel een individuele als een groepsverantwoordelijkheid.
 • Rijden van vaste routes met bij behorende verrichtingen,tenzij door de leider/trainer anders aangegeven.
 • Zich op die plekken profileren waar dat wordt aangegeven.
 • De normale snelheid ligt tussen de 35 en de 40 km per uur
 • De zwakste deelnemers zoveel mogelijk uit de wind houden.
 • Fluitsignaal betekent snelheid minderen.
 • Samen uit samen thuis einde bebouwde kom Lochem.

B-GROEP

Doelstelling voor de woensdagavond:
 • Voor zoveel mogelijk leden van de Paaschberg georganiseerd fietsen aanbieden inclusief trainingsactiviteiten. Indien mogelijk onder leiding van een trainer/begeleider.
 • De verrichtingen aanpassen aan de mogelijkheden van het individu.
 • Bereiken van de doelgroep:geoefende fietsers die gewend zijn aan sportief fietsen in groepsverband.
 • Fietsen geschiedt achter voorrijders .
 • Samen uit samen thuis, de veiligheid moet gewaarborgd zijn.

Opzet:

 • Samenkomst: 18.30/ 19.00 uur: bij sport- en recreatiecentrum De Beemd.
 • Duur:afhankelijk van de tijd van het jaar ongeveer twee uur.
 • Einde: ruim voor zonsondergang i.v.m. de veiligheid.

Coördinatie
: Martin Dijkstra en Dick van Silfhout, zijn tevens de contactpersoon voor het bestuur.
Acties voor de coördinator:
 • Bewaken dat de publicatie richting de leden voldoende is
 • Zorgen voor een adequate organisatie.
 • De mede organisatoren betrekken bij de opzet en de uitwerking
 • Zorgen voor een verslag in Ut Krantje/ Website.
 • Afstemming met het bestuur via overleg met coördinatoren
 • Verzorgen van adequate leiding bij de fiets/trainingsavonden.

Uitvoering
: De organisatoren zijn onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Paaschberg vrij in de uitvoering van de activiteit, mits deze past binnen de door het bestuur gestelde richtlijnen.
Afspraken voor de deelnemers:
 • Verantwoordelijk voelen voor de groep, i.v.m. rijden in clubverband.
 • Helm en clubkleding verplicht.
 • Verkeersregels in acht nemen.
 • Houden aan de richtlijnen/ aanwijzingen gesteld door de trainer of de aangewezen leider. Dit is zowel een individuele als een groepsverantwoordelijkheid.
 • Rijden van (vaste) routes zoals door de leider/trainer aangegeven.
 • De normale snelheid ligt tussen de 30 en de 35 km per uur
 • De zwakste deelnemers zoveel mogelijk uit de wind houden.
 • Fluitsignaal betekent snelheid minderen.
 • Samen uit samen thuis einde, bebouwde kom Lochem.