Trainingen Vutters
De "Vuttersgroep" bestaat uit een groep van ca. 60 Paaschbergleden. Daarnaast fietsen wel eens enkele gastrijders mee.
Het gezelschap bestaat uit dames en heren vanaf grotendeels 60+ en enkele jongere leden.
Voorwaarde is, dat alle fietsers, die regelmatig deelnemen, lid zijn van de Paaschberg. Dit.mede i.v.m. de verzekering.
Van maart tot oktober wordt er met de racefiets op de weg gefietst. In oktober wordt de racefiets omgeruild voor de mountainbike c.q. crossfiets en wordt er door bossen en velden gereden tot maart van het volgende jaar.
Er wordt altijd gefietst op maandag- en donderdagmorgen.

De start is altijd prompt om 9.00 uur vanaf zwembad de Beemd.

Hier wordt tevens het koffieadres afgesproken, waar dan allen samen komen om er een gezellige koffiepauze van te maken.
Er wordt meestal in 2 of 3 groepen gereden, afgestemd op de conditie en vaardigheid van de deelnemers.
Naast enkele vaste tochten, georganiseerd door één of meerdere leden, wordt er samen met eventuele partners een gezellige middag gehouden.
Waar nodig worden er vanuit de "Vuttersgroep" hand en spandiensten verleend bij activiteiten van de Paaschberg. 
Jaarlijks wordt er een vergadering gehouden, waarin de activiteiten van de afgelopen periode worden geëvalueerd en waar de plannen voor het komende jaar worden gesmeed.
Er is bij deze groep veel aandacht voor "lief en leed", waarvoor een Lief- en leedpotje is opgesteld, waaruit attenties worden betaald.
Zo wordt er bij festiviteiten binnen de groep op inmiddels traditionele wijze een eigen compositie ten gehore gebracht en wordt een ziek of geblesseerd lid verrast met een kaartje, bloemetje of bezoekje. E.e.a. dient dan natuurlijk wel bij de contactpersonen bekend zijn. 
Deze groep is een snel groeiende tak van onze vereniging en levert op sportief- en sociaal gebied een bijzondere bijdrage aan de vereniging.

De contactpersonen zijn:
Gerrit Weijman (voorzitter) tel.: 06-15596697 en
Gerrit Ruesink (secretaris/penningmeester) tel.: 06-44200536