Op maandag wordt er mede omwille van de veiligheid een vaste route met een lengte van ongeveer 50 kilometer gefietst. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt per avond bekeken of er in meerdere groepen wordt gefietst. De route gaat van Lochem via Ruurlo dan verder over Linde richting Vorden over Warnsveld en Warken naar Lochem.
Doelstelling voor de maandagavond:
 • Voor zoveel mogelijk leden van de Paaschberg georganiseerd fietsen aanbieden onder begeleiding. De snelheid aanpassen aan de mogelijkheden van het individu.
 • Bereiken van de doelgroep:geoefende fietsers die gewend is aan sportief fietsen in groepsverband.
 • Het wedstrijdelement mag op aangewezen stukken van het parcours meespelen, maar is geen hoofddoelstelling.
 • Samen uit samen thuis, de veiligheid moet gewaarborgd zijn.

Opzet:

 • Samenkomst: 18.30/ 19.00 uur: bij het zwembad De Beemd.
 • Duur:afhankelijk van de tijd van het jaar ongeveer anderhalf uur.
 • Einde: ruim voor zonsondergang i.v.m. de veiligheid.

Coördinatie
:
 • Joost Troost (A-groep)
 • Dick van Silfhout (B-groep)
 • Gerard Weernink

Acties voor de coördinator:

 • Bewaken dat de informatie in de richting de leden voldoende is
 • zorgen voor een adequate organisatie.
 • De mede organisatoren betrekken bij de opzet en de uitwerking
 • zorgen voor een verslagje in Ut Krantje/Website.
 • Afstemming met het bestuur via overleg met coördinatoren
 • verzorgen van adequate leiding bij de fietsavonden.

Uitvoering
: De organisatoren zijn onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Paaschberg vrij in de uitvoering van de activiteit, mits deze past binnen de door het bestuur gestelde richtlijnen.
Afspraken voor de deelnemers:
 • Vanaf de start tot de afslag bij de “Heksenlaak” warming up rond de 30 km/p/u
 • De snelheid langzaam opvoeren.
 • Verantwoordelijk voelen voor de groep, i.v.m. rijden in clubverband.
 • Helm en clubkleding verplicht.
 • Verkeersregels in acht nemen.
 • Elkaar tijdig waarschuwen voor gevaar.
 • Houden aan de richtlijnen/ aanwijzingen gesteld door de aangewezen leider..
 • Rijden een vaste routes,tenzij door de leider anders aangegeven.
 • Waar dat wordt aangegeven op een beperkt aantal plaatsen tussensprints, daarna wachten tot de groep compleet is.
 • De snelheid ligt tussen de 30 en de 40 km per uur
 • Fluitsignaal betekent snelheid minderen.
 • Naar wens van de leden in twee groepen rijden.
 • De zwakste deelnemers worden door de sterkste deelnemers zoveel mogelijk uit de wind gehouden
 • Tweede of derde waaier vormen.
 • Einde Koedijk / Vennegötte of Zutphenseweg (ver) voor De Zonnebloem.
 • Samen uit samen thuis.
Leden die hun profileringdrang niet kunnen beheersen of die een wedstrijd willen fietsen horen op deze avond niet thuis! Zoek maatjes die dat ook willen en ga op een andere tijd trainen.