Deze inhoud van de Text-stack is onzichtbaar na Publish door Responsive uit te zetten voor alle devices.

Alle pathinfo($calfile)['extension'] moeten vervangen worden door pathinfo($calfile,PATHINFO_EXTENSION) in stacks_page_page70.php
(in stack EventCalendar is dat bestand remoteCalendar.php)

In stacks_page_page70.js moeten de volgende regels toegevoegd worden na regel 3021
else {
thisEndDate = thisDate;
}

(in stack EventCalendar is dat bestand script.js en dan na regel 156)