Trainingen ATB
Start ATB-training vanaf Zalencentrum Bousema donderdagavond 19:00.

Gedurende de wintermaanden is er ook een crosstraining op dinsdagavond op het ijsbaanterrein van de Lochemse IJsclub (alleen als er geen ijs is). Start is om 19:00uur.

Doelstelling Wintercrossen/wintercompetitie:
 • Aanbieden van 3 á 4 winteractiviteiten (3 of 4 x cross, 1 x Nieuwjaarstocht) georganiseerd voor leden van de Paaschberg.
 • De te bereiken doelgroep moet zo breed mogelijk zijn. (ook de jeugd)
 • Het wedstrijdelement mag op de achtergrond meespelen, maar de hoofddoelstelling is de Olympische gedachte: “meedoen is belangrijker dan winnen.”

Opzet:
Samenkomst: 9.00-09.30 uur: kantine ijsbaan
Start: tussen 09.30-10.00 uur op het motorcrosscircuit of op onze “eigen” baan bij de ijsbaan. Duur: 45 minuten en een ronde Afronding: na afloop bij de ijsbaan Einde: circa 12.00 uur:

Coördinatie:

ATB:
Rick Seele en Niek Versteege
Tel. Rick : 06-27845765
Tel. Niek: ??
Namens bestuur: Theo Linthorst
Acties voor de coördinator:
 • data plannen in overleg met het bestuur.
 • bespreken van de data bij de ijsclub
 • begroting maken van de verwachte kosten
 • deze laten goedkeuren door het bestuur. De begroting voor het nieuwe jaar voor 1 januari aanleveren bij de penningmeester.
 • bewaken dat de publicatie richting de leden voldoende is.
 • zorgen voor een adequate organisatie.
 • zorgen voor kopij  op de website/Facebook
 • verzorgen van de “prijsuitreiking”

Uitvoering:
De organisatoren zijn onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Paaschberg vrij in de uitvoering van de activiteit, mits deze past binnen de door het bestuur gestelde richtlijnen.